Incassotrajecten

Minnelijk

Het minnelijke incassotraject maant debiteuren aan tot betaling. Aedizon doet dat zowel schriftelijk als telefonisch. Aedizon heeft veel ervaring met het incasseren. Onze aanpak is gericht op kwaliteit en aandacht. Wij gaan dan ook voor het maximale resultaat.

Gerechtelijk

Een gerechtelijke procedure is soms het enige middel om uw debiteuren tot betaling aan te zetten. Aedizon gaat pas over tot een gerechtelijk traject, wanneer u als klant hiermee akkoord gaat. Vanuit onze kennis en ervaring zullen wij u hier zo goed mogelijk in proberen te adviseren.

Beslaglegging

De laatste stap van de gerechtelijke incassofase is de executie van het vonnis. Zodra onze gerechtsdeurwaarder over het vonnis beschikt, kan hij overgaan tot een eventuele beslaglegging. De aanpak van Aedizon kenmerkt zich door snelheid en slagvaardigheid, waarbij wij de rechten van de schuldenaar niet uit het oog verliezen.