Schuldbewaking

In sommige gevallen blijft een debiteur in gebreke, ondanks dat Aedizon alle middelen heeft ingezet  om de debiteur tot betaling aan te sporen. Dit kan diverse oorzaken hebben. Op uw verzoek kunnen wij het incasseren/ executeren tijdelijk stopzetten. Het dossier is dan nog niet definitief gesloten. Ons schuldbewakingssysteem biedt namelijk de mogelijkheid om uw debiteur te blijven volgen. Zodra deze alsnog in staat is om de schuld te voldoen, brengen wij u hiervan op de hoogte. Op uw verzoek kunnen wij uw opdracht dan alsnog afronden.